Saites lietošanas noteikumi un norādījumi

Šīs vietnes pakalpojums un visi ar to saistītie pakalpojumi ir pieejami tikai Latvijas pilsoņiem vai nerezidentiem, kuri ir iegādājušies mobilos pakalpojumus Latvijā. Vietnes piedāvātos pakalpojumus ir aizliegts izmantot LabsPorno.com darbiniekiem un to radniecīgajām personām.

Lai iegādātos un izmantotu pakalpojumu, Tev ir jābūt pilngadīgam. Jaunākiem par 18 gadiem piekļuve šai interneta vietnei ir strikti aizliegta!

Saistībā ar piedāvāto pakalpojumu vai pakalpojumu kopumu lietošanu tev nevar būt citu saistību, kā piemēram, nav obligāti jāiegādājas savā īpašumā kādas preces vai maksas pakalpojumi.

Šīs vietnes nosacījumi un noteikumi ir pilnībā uzskatāmi par pilnīgu līguma sastāvdaļu starp pakalpojuma sniedzēju un tevi, turpmāk, kā (pakalpojuma saņēmējs, pierakstīšanās abonents, lietotājs) un "LabsPorno.com".

Tu, kā klients pilnībā atzīsti un piekrīti, ka lejupielādes faili, kuri ir pieejamas kā šīs vai citu, saistītu vietņu pakalpojuma daļa, pieder "labsorno.com", tā radniecīgajām vietnēm tīmeklī, uzņēmumiem vai licenzētājiem, skatoties no apstākļiem un, ka visus materiālus aizsargā likumi par intelektuālo īpašumu. "LabsPorno.com" ar šo izsniedz un lietotājs ar šo saņem bez ierobežojumiem, tiesības rīkoties ar materiāliem un izmantot tos tikai savām izglītojošām vajadzībām, uz šim pakalpojumam piemērotām programmām, vienīgi savām personiskajām, pamācošām vajadzībām. Pakalpojumu abonētājs, tā arī apstiprina, ka viņš neizplatīs tālāk vai padarīt pieejamus citiem saņemtos materiālus, izņemot tikai, kā reglamentēts šajos nosacījumos un regulās.

Klients, abonents strikti uzņemas regulāri pārlasīt šos tīmekļa vietnes noteikumus un noregulējumus, lai apzinātu to visjaunāko saturu. "LabsPorno.com" patur visas īpašuma tiesības jebkurā, vajadzīgajā laikā vienpersoniski mainīt bez brīdinājuma un informēšanas noteikumus un vietnes regulas vai, kā citādā veidā izdarīt tajos izmaiņas vai labojumus bez iepriekšējas klientu apziņošanas, un ja tu vēl joprojām saņem piekļuvi "LabsPorno.com" materiāliem jeb pierakstīšanās pakalpojumiem, tu tādā veidā apstiprini, ka piekrīti atjauninātajiem regulējumiem vai izmaiņām un to nosacījumiem.

Ja kādu nezināmu iemeslu dēļ (tajā skaitā “force majeure”) pakalpojums nefunkcionē, kā tam pienāktos, "LabsPorno.com” patur sev tiesības apturēt, vai aizturēt pakalpojumu, līdz situācijas labošanai.

Ievadot savu mobilā telefona numuru attiecīgā vietnes ailē, vai nosūtot īsziņu “LabsPorno.com” kā savas paroles pieprasījumu, tu automātiski piekrīti saņemt uz telefona paroli sms veidā. Ja tu 24 stundu laikā no paroles saņemšanas nenosūtīsi sms komandu LABS STOP uz numuru 1881, tu apstiprini savu piekrišanu uz pierakstīšanās pakalpojumu un reizi 7 dienās no tava mobilā sakaru pakalpojuma rēķina vai priekšapmaksas kartes tiks atvilkti divi eiro un 95 centi, kā pagarinājums pierakstīšanās turpinājumam.

"LabsPorno.com" nenes nekādu juridisku vai materiālu atbildību par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies tikai tāpēc, ka pierakstīšanās abonents nav ievērojis šos vietnes nosacījumus un regulas. Abonents piekrīt un uzņemas atbildību, ka viņš nekad un ne pie kādiem apstākļiem neizmantos sniegtos materiālus nekādiem komerciāliem vai citu labumu mērķiem.

"LabsPorno.com" nes atbildību, lai strikti tiek apzināti visi tie reģistrēto klientu personas datu konfidencialitātes nosacījumi, kas tiek piemēroti, vai kas var tikt piemēroti Latvijas valsts tiesību normatīvajos aktos, likumā par personu datu aizsardzību. Pakalpojuma pircējs vai abonementa iegādātājs sniedz atļauju "LabsPorno.com" saņemt un izmantot savām vajadzībām vietnē reģistrētās personas datus (informāciju, kas var tikt izmantota, kā piemēram, lai sazinātos ar pakalpojuma iegādātāju, piemēram vārds, lietotājvārds (nikname), e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs vai Ip adrese), kurus topošais pakalpojuma pieprasītājs iesniedz vai ko "LabsPorno.com" iegūst no savām datu bāzēm un kas nepieciešama lai nodrošinātu pakalpojuma teicamāku funkcionēšanu un finansiālu dokumentu izrakstīšanu, piemēram Jūsu pieprasītā pakalpojuma lietošanas sākuma un beigu datums), kas pakļauta pārējiem šo noteikumi nosacījumiem, lai varētu bez sarežģījumiem sniegt šo pakalpojumu pasūtītājam.

Sūtot sms ziņojumu uz numuru 1881 vai šajā saitē ierakstot saņemto paroli, kura ir pienākusi no numura 1881, tu apstiprini dotās vietnes noteikumus, pilnībā pie skaidras saprašanas piekrīti tos ievērot.

Ja uz numuru 1881 nosūti atbildes sms vai šā pakalpojuma adresē ievadi paroli, tu piesakies pierakstīšanās pakalpojumam. Tu arī apstiprini piekrišanu saņemt no interneta vietnes "LabsPorno.com" vai no trešajām partneru pusēm citur neklasificētas sms. Līdz ar korektas pierakstīšanās un samaksas lietotājs varēs izmantot visus vietnes piedāvātos materiālus. Sms ziņa par pierakstīšanās pakalpojuma pagarināšanu tiks nosūtīta automātiski uz jūsu reģistrēto numuru. Jūs automātiski apstiprināt, ka neizplatīsiet saņemtos materiālus personām, kuras ir jaunākām par 18 gadiem un personām kuru reliģiskais stāvoklis neatbalsta piedāvātos materiālus. Visas vietnē attēlotās personas ir sasniegušas pilngadību un atbild par savu rīcību.

Pierakstīšanās līgums un abonēšanas termiņi tiek atjaunoti reizi septiņās dienās, un jaunajā pierakstīšanās termiņā ir jāiemaksā kārtējā pierakstīšanās abonentmaksa. Pierakstīšanās distances līgums ir spēkā esošs līdz tam brīdim, kad to aptur vai atceļ pakalpojuma pircējs vai "LabsPorno.com".

Pierakstīšanās pakalpojuma maksa ir 2.95 eiro nedēļā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Samaksa var tikt veikta izsūtot sms ziņojumu uz tavu tālruni, vai veicot līdzekļu atskaitīšanu bez sms nosūtīšanas. "LabsPorno.com" ir tiesīgs atjaunojot saņemtos pierakstīšanās pakalpojumu, tarificēt klientu vienu reizi nedēļā izsūtot vienu vai vairākas sms ziņas, vai arī veicot tarifikāciju (finanšu līdzekļu atskaitīšanu no priekšapmaksas kartes vai pieskaitīšanu vietnes lietotāja ikmēneša mobilo sakaru operatora rēķinam) nenosūtot sms. Tarifikācija var tikt veikta arī ja, tavs tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas. Visām sms, ko tu nosūtīsi (piesakoties pakalpojuma vai atsakoties no tā), var tikt piemērots īsziņu standarta maksa.

Tev ir tiesības jebkurā laikā atteikties no pierakstīšanās. Lai to veiktu, tev uz numuru 1881 ir jānosūta īsziņa (sms) LABS STOP (var tikts piemērots standarta tarifs). Nosūtot šādu sms, tu atteiksies no vietnes piedāvātā pierakstīšanās pakalpojuma. Neskaidrību gadījumā var zvanīt uz +371 2630 un atbalsta dienests Jums palīdzēs.

"LabsPorno.com" vietne patur tiesības reklamēt sevi ne tikai savās saitēs, bet arī citās interneta vietnēs. Par saskaņotu reklāmu ārpus šīs vietnes atbild trešās puses un vietņu īpašnieki. "LabsPorno.com" nekādi nav spējīgs ierobežot šo reklāmu apjomu un paziņo, ka, cik to atļauj likumdošanas normas, neuzņemas nekādu juridisku atbildību, pienākums, vai zaudējumu atlīdzināšanu, kurus ir radījuši trešo pušu izvietotā reklāma savās saitēs, portālos un kas saistīts ar šo reklāmu.

Pierakstīšanās interneta abonēšanas pakalpojumiem patur sevī zināmu atbildību, kura sniedz iespējas saņemt noteiktas formas un satura pakalpojumus!

Ja "LabsPorno.com" nav iespējams atjaunot pakalpojuma pieprasītāja iknedēļas piekļuves tarifikāciju telefona kredīta dēļ, "LabsPorno.com" ir tiesīgs atkārtoti veikt klienta pakalpojuma piekļuves atjaunošanas mēģinājumu (tarifikāciju) tik ilgi, līdz apmaksa izdosies, bet ne ilgākā laika posmā, kā 4 nedēļas.

"LabsPorno.com" ir tiesīgs sniegt abonenta datus mobilo sakaru pakalpojuma sniedzējam, lai spētu garantēt maksājumu iekasēšanu un abonenta piekļuvi materiāliem. "LabsPorno.com" ir tiesīgs, pēc pieprasījuma nodot klienta informāciju Latvijas valsts struktūrām, likuma pārkāpumu gadījumā.

Klients iegādājoties sniegtā pakalpojuma saturu apzinās, ka pierakstīšanās pakalpojuma izmantošana un satura failu lejupielāde tiek izsniegta tikai uz tavu atbildību un ka tu esi piekritis visām "LabsPorno.com" sniegtajām instrukcijām.

Lietotājs uzņemas segt zaudējumus, ja tādi ir radušies "LabsPorno.com", vai tā tīklu struktūrām un aizsargāt minētās personas vai interneta vietņu informāciju pret jebkādiem zaudējumiem, pieprasījumiem vai prasībām, ieskaitot pamatotas juridiskās izmaksas, ko kāda no trešajās pusēm varētu pieprasīt vai izvirzīt ar to, ka pakalpojuma saņēmējs ir izmantojis pakalpojumu, un, ka pakalpojuma saņēmējs ir pārkāpis šeit apstiprinātos vietnes noteikumus, savus sniegtos apliecinājumus, kuri ir saistoši un skaidri šeit aprakstīti.

Pakalpojuma saņēmējs izprot, ka viņam nav izsniegtas nekādas tiesības uz "LabsPorno.com" īpašumu un ka klients neiegūst nekādas tiesības - skaidri izteiktas vai domājamas - uz pakalpojumu, izņemot tiesības, kas skaidri piešķirtas ar šiem noteikumiem.

Pakalpojuma saņēmējam ir saprotams, ka "LabsPorno.com" pēc saviem uzskatiem var jebkurā brīdī apturēt Jūsu piekļuvi vietnes materiāliem, izmainīt vai anulēt jebkuru satura failu, kurš ir izsniegts šajos pakalpojumos, ja lietotājs nav ievērojis šo noteikumu saturu vairāk par septiņām dienam, sākot ar konstatēto pārkāpumu brīža.

Pakalpojuma saņēmējs piekrīt, ka apturot viņa pielaidi vietnes pakalpojumiem saskaņā ar jebkuriem pārkāpumiem, "LabsPorno.com" ir tiesīgs aizliegt abonentam pielaidi pakalpojuma materiāliem arī turpmāk (pierakstīšanās atjaunošanas iespēja).

Ja pakalpojuma ņēmējs nezināmu iemeslu dēļ atsakās no pakalpojuma (pārtrauc) pierakstīšanās pakalpojumu, "LabsPorno.com" neatgriež nekādus finanšu līdzekļus līdz attiecīgajam datumam.

Šo nosacījumu un noteikumu kopums ir uzskatāma par pušu savstarpēji noslēgtā sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kuri netiek saglabāti, bet, kuriem ir informatīva forma pirms pakalpojuma saņemšanas. Noteikumi abām pusēm ir saistoši un stājās spēkā šādā redakcijā brīdī, kad klients ir atzīmējis lauku, kur piekrīt noteikumiem un ir veicis pakalpojuma pasūtījumu un ir spēkā esošs līdz brīdim, kamēr beidzas dotā pakalpojuma vai servisa darbības termiņš.

Lai saņemtu pieprasīto piekļuvi, vietnes pakalpojuma ņēmējs veic tā servisa samaksu saskaņā ar uzrādīto cenrādi, kas ir uzrādīta ieskaitot visus, patreizējos nodokļu maksājumus. Uz augstāk minēto servisu attiecas Latvijas noteikumi par distances līgumu. Pakalpojuma saņēmējam nav tiesības atteikties no pakalpojuma, saistībā ar pierakstīšanās pakalpojuma lietošanas īpatnībām un kuras padara atteikšanās tiesības par nerealizējamām. Sniegtā pierakstīšanās pakalpojuma raksturam web vietnē ir izglītojošs saturs. Pierakstīšanās pakalpojuma pirkšana (abonēšana) nozīmē abonenta neatsaucamu piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai.